ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรายละเอียดใบสมัคร

ที่ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 3

โอนเงินค่าสมัคร

“บริษัท สะพานหินแมกกาซีน จำกัด”
( SAPANHIN MAGAZINE CO.,LTD )

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารธนชาต สาขา เทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
เลขที่บัญชี 706-3-00132-2 หรือ
พร้อมเพย์ 0-8355-40001-02-1

ขั้นตอนที่ 4

ส่งเอกสารการสมัคร
พร้อมหลักฐานการโอนได้ที่

Line : @phuketnightrun
Facebook : Phuket Night Run 2019
Website : www.phuketnightrun.com

ขั้นตอนที่ 5

หรือ ชำระค่าสมัครด้วยตัวเองได้ที่

Powered by Lianudom Co.,Ltd.

Step 1

Download the application form

Step 2

Fill information

Step 3

Payment of entry fee

should be cash deposit or fund transfer to Thanachart Bank

Account Name : SAPANHIN MAGAZINE CO.,LTD

Account No. : 706-3-00132-2 or Promptpay : 0-8355-40001-021

Step 4

Send your application
and payment slip to

Line : @phuketnightrun
Facebook : Phuket Night Run 2019
Website : www.phuketnightrun.com

Step 5

Or payment by yourself at

Powered by Lianudom Co.,Ltd.